Boreentreprenøren A/S
Thujavej 13
5250 Odense SV
Tlf. 7020 5911
Fax 7020 5912


Pederstrupvej 3
8830 Tjele
Tlf. 7020 5914
Fax 7020 5915

Erhvervsparken 17
4621 Gadstrup
Tlf. 7020 5917
Fax 7020 5912


boring@
boreentreprenoren.dk
Kvalitet - over og under jorden

Boreentreprenøren A/S har 3 afdelinger i hele landet.
Kompetente medarbejdere og en dygtig ledelse - alle med mange års erfaring og ekspertise inden for entreprenørbranchen - gør Boreentreprenøren til en attraktiv samarbejdspartner.

Boreentreprenøren sikrer kvalitet over hele linien!

Miljøvenlig underboring har fortrængt den traditionelle opgravning

Boreentreprenøren A/S tænker miljøet ind i opgaveløsningen og er dermed på forkant med tidens krav. Med styret underboring begrænses opgravning til et minimum til glæde for trafikanter, beboere og miljøet.

Vi håndterer de store dimensioner

Store, moderne og effektive entreprenørmaskiner med den nyeste teknologi gør, at vi i dag er i stand til at håndtere selv meget store rørdimensioner - helt op til ø 800 mm.